Bezpodstawne oskarżenia – czy to nieuczciwa konkurencja?

Case study

Czy bezpodstawne oskarżenie o nieuczciwą konkurencją może być przejawem działań nieuczciwej konkurencji? 

Tak, jest to rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, czyli tzw. „plotka”. Nieprawdziwe informacje mogą dotyczyć w szczególności:

 1. Sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa;
 2. Wytwarzanych towarów, świadczonych usług lub ustanowionych za nie cen;

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest formą działania, która w znaczny sposób może wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Plotka może zmienić punkt widzenia klienteli, wpłynąć na dochody oraz w ostateczności doprowadzić do zamknięcia działalności. W związku z tym ustawodawca regulując te kwestie, pozostawił sądowi możliwość swobodnej oceny indywidualnej sytuacji tworząc katalog otwarty. 

 

Istotnym elementem takiego czynu nieuczciwej konkurencji jest umyślny cel działania sprawcy, który miałby przynieść komuś korzyść lub wyrządzić szkodę. Nieprawdziwe informacje mogą dotyczyć zarówno cudzego przedsiębiorstwa, jak i własnego. A sama wiadomość uznawana jest za fałszywą, kiedy podana jest jako informacja, którą można sprawiedliwie sprawdzić. 

 

Osoba dopuszczająca się takiego czynu musi liczyć się również z odpowiedzialnością karną. Podlega ona nawet karze aresztu. 

 

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś rozpuszcza plotki na temat twojego przedsiębiorstwa i korzysta z nieuczciwych praktyk, skontaktuj się z nami: kancelaria@tajsner.com lub tel.: 535 552 660. 

Kontakt
Tajsner. Twoi Prawnicy  CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE?
  KLIKNIJ I WYBIERZ DOGODNY TERMIN.
  UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  ul. Libelta 27 lok. B2
  61-707 Poznań   CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE?
   KLIKNIJ I WYBIERZ DOGODNY TERMIN.
   UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE