Nieuczciwa konkurencja

Case study

Jakie działania mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji? 

Każdy przedsiębiorca powinien znać jakie działania rynkowych rywali są niedozwolone. Świadomość ta pozwoli zareagować w odpowiednim momencie, kiedy dojdzie do zagrożenia biznesu ze strony konkurencji. Czasami nawet niepozorne czyny mogą być przejawem nieuczciwych praktyk przekładających się na Twoje straty. W skład czynów nieuczciwej konkurencji wymienionych w ustawie wchodzą m.in.:

 • Fałszywe oznaczenie pochodzenia towaru lub usług,
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • Naśladownictwo produktów,
 • Roznoszenie plotek lub nieuczciwe zachwalanie,
 • Utrudnianie dostępu do rynku, 
 • Przekupstwo,
 • Nieuczciwa reklama, 
 • Podebranie pracownika. 

Jeżeli podejrzewasz, że Twoja konkurencja korzysta z nieuczciwych praktyk, skontaktuj się z nami: kancelaria@tajsner.com lub tel.: 535 552 660.

Kontakt
Tajsner. Twoi Prawnicy  CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE?
  KLIKNIJ I WYBIERZ DOGODNY TERMIN.
  UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  ul. Libelta 27 lok. B2
  61-707 Poznań   CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE?
   KLIKNIJ I WYBIERZ DOGODNY TERMIN.
   UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE