Jak podwyżka płacy minimalnej wpłynie na działalność salonu kosmetycznego?

Aktualności
Początek tego roku przyniósł nam kolejną podwyżkę płacy minimalnej. I nie jest to ostatnie słowo rządu, który zaplanował kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę na 1 lipca 2023 r.

Do końca roku 2022 płaca minimalna wynosiła 3 010 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2023 r. kwota ta wynosi 3 490 zł, a w lipcu wzrośnie do 3 600 zł. Oznacza to spore wydatki w salonach z branży beauty.

Wynagrodzenie pracowników

Z oczywistych względów wzrost płacy minimalnej oznacza zwiększenie wynagrodzeń pracowników salonu, którzy zarabiają najniższą możliwą pensję. To jednak nie jest jedyna konsekwencja nowej stawki. Wzrost wynagrodzeń najsłabiej opłacanych pracowników oznacza, że różnica między ich uposażeniem a uposażeniem pracowników zarabiających więcej się zmniejsza. Dochodzi więc do spłaszczenia wynagrodzeń w zakładzie pracy, co po stronie bardziej doświadczonych i lepiej wykształconych pracowników może powodować napięcia. By utrzymać dobrą atmosferę w salonie i zachować najlepszych specjalistów, prawdopodobnie konieczne będzie podwyższenie także ich wynagrodzeń.

Omawiane zasady dotyczą także kontraktów cywilnoprawnych ze współpracownikami. Z początkiem roku zmianie uległa minimalna stawka godzinowa i wynosi ona obecnie 22,80 zł, a w lipcu sięgnie poziom 23,50 zł.

Inne uprawnienia pracownicze

Wysokość płacy minimalnej służy do obliczania wielu innych wskaźników i kwot przewidzianych przez prawo pracy. Im większe będzie minimalne wynagrodzenie, tym większe okażą się także:

  • minimalne odszkodowanie za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania,
  • minimalne wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • minimalne odszkodowanie za mobbing,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych.

Wysokość płacy minimalnej ma bezpośredni wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie z przepisami podstawy wymiaru tych świadczeń nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia (po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia).

Większe składki na ubezpieczenie społeczne

Zatrudniając pracowników w salonie musisz liczyć się z tym, że zapłacisz za nich większe składki do ZUS. Według wyliczeń ekspertów zusowskie koszty zatrudnienia wzrosną o około 1/4 względem 2022 roku. Początkujący przedsiębiorcy, którzy dopiero co otworzyli salony, często korzystają z preferencyjnego ZUS-u, nazywanego też mały ZUS-em. Jego wysokość wzrośnie o mniej więcej 20% względem poprzedniego roku.

Nie możemy także zapomnieć o składce zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców na skali podatkowej lub podatku liniowym. Kwota składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrost kosztów umów handlowych

Zmiany w płacy minimalnej i minimalnej stawce godzinowej dotyczą wszystkich podmiotów na rynku. Oznacza to, że niemal każdy z Twoich kontrahentów odczuje te podwyżki i będzie starał się je jakoś skompensować. Najczęściej zrobi to zwiększając ceny swoich usług i produktów. Jeśli masz zawarte długotrwałe umowy, jest szansa na, przynajmniej czasowe, ominięcie podwyżek. Nawet w takim wypadku prawdopodobnie czeka Cię jednak renegocjacja zawartych umów i trudny bój o to, by zachować własne ceny na dotychczasowym poziomie.

Z podobnych powodów co Twoi kontrahenci, także dostawcy mediów mogą zwiększyć ceny swoich usług w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Dotyczy to zwłaszcza wywozu śmieci i dostaw wody, które są organizowane przez lokalne podmioty gospodarcze. 

Prawdopodobnie będzie trzeba podwyższyć ceny usług

Wszystkie omówione wyżej podwyżki zmierzają do prostego wniosku – przy zachowaniu obecnych cen będziesz zarabiać mniej. Jeśli samodzielnie prowadzisz salon kosmetyczny, znajdujesz się w stosunkowo lepszej sytuacji. Możesz bardziej elastycznie manipulować wydatkami, spróbować renegocjować część umów lub poszukać tańszych zamienników dla produktów, które nie mają wpływu na jakość świadczonych przez Ciebie usług.

Twoja sytuacja będzie trudniejsza, jeśli zatrudniasz pracowników. Nawet gdy zarabiają oni powyżej płacy minimalnej, omówione wcześniej spłaszczenie wynagrodzeń może doprowadzić do tarć i roszczeń związanych z podwyżką pensji. A nawet jeśli do tego nie dojdzie, wciąż czekają Cię większe koszty zatrudniania pracowników i własne koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Może się okazać, że jedynym wyjściem będzie podniesienie cen Twoich usług. Z pewnością nie spodoba się to części klientów, choć jest szansa, że spora ich grupa podejdzie do tego ze zrozumieniem. Warto w takiej sytuacji uczciwie tłumaczyć, zwłaszcza stałym klientom, z czego wynikają te podwyżki i jak bardzo zmusiły Cię do tego realia rynkowe.

Jest też druga strona medalu

Wzrost płacy minimalnej to na szczęście nie tylko koszty salonu kosmetycznego. To także większe możliwości finansowe jego klientów. Z powodów opisanych wyżej możesz przyjąć, że przynajmniej część osób korzystających z Twoich usług od 1 stycznia otrzymuje wyższe wynagrodzenie. To dobra okazja, by zaproponować im nowe usługi albo by zaplanować kampanię reklamową, która przekona do Ciebie zupełnie nowych klientów. 

Możesz także pomyśleć o budżetowych wersjach świadczonych przez Ciebie usług. To opcja atrakcyjna zwłaszcza dla tych osób, które nie chciałyby kończyć z Tobą współpracy, ale w tej chwili nie mogą utrzymać własnych wydatków na dotychczasowym poziomie.

Autor: Marzena Tajsner